Szkolimy z pasją !

 

 

 

 

 

   

 
   
                                                           

 

 

 

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE W ZAWODACH MEDYCZNYCH

• Specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne,
  kursy dokształcające dla pielęgniarek/pielęgniarzy

• Specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne,
  kursy dokształcające dla położnych

 • Kursy i seminaria dla ratowników medycznych

 • Kursy i seminaria dla dyspozytorów medycznych

 • Kursy i szkolenia w innych zawodach medycznych

                        

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH
• Asystentka stomatologiczna
• Asystent osoby niepełnosprawnej
• Higienistka stomatologiczna
• Opiekunka dziecięca
• Opiekun medyczny
• Opiekun w domu pomocy społecznej
• Opiekun osoby starszej
• Opiekunka środowiskowa
• Technik BHP
• Technik masażysta
• Technik sterylizacji medycznej

 

2009 - 2019 © TALMED wykonanie: kompmar.net.pl