KONTAKT  
ul. Krakowska 68
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 816-04-44
kom. 513-058-980

Prowadzimy sprzedaż:

Sprzętu pożarniczego w pełnym asortymencie
(gaśnice, agregaty gaśnicze, węże pożarnicze itp.);
Armatury do węży, hydrantów, koców gaśniczych.
Szafek hydrantowych, drzwi przeciwpożarowych, klap i okien oddymiających;
Środków ognioochronnych;
Tablic pożarniczych i BHP zgodnych z PN;
Znaków pożarowych i BHP;
Odzieży, obuwia oraz rękawic BHP;
Sprzętu asekuracyjnego i zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości;
Środków ochrony pracy;
Środków ochrony środowiska

CENY PRODUCENTA, IMPORTERA ORAZ HURTOWE PRZY WIĘKSZYM ZAKUPIE

Usługi przeciwpożarowe i BHP:
Zabezpieczenia ognioochronne tkanin, drewna, skali, kabli, kanałów wentylacyjnych;
Konserwacja i naprawa sprzętu pożarniczego;

AGENCJA POŻARNICZA URSZULA KRAUS